Press "Enter" to skip to content

Teisminis skolų išieškojimas. Ką būtina žinoti?

Nors skolų išieškojimo procesas dažnai nėra malonus, tinkamai pasiruošus galima sutaupyti pinigų ir laiko. Skolų išieškojimas teisminiu keliu dažniausiai vykdomas tik tuo atveju,  kai su skolininku nepavyksta susitarti geranoriškai. Kreipimasis į teismą gali vykti dviem būdais – teikiant ieškinį arba teikiant pareiškimą dėl teismo įsako išdavimo. Abiem atvejais turėsite pateikti tam tikrus dokumentus.

●       Kokie dokumentai reikalingi, kad skolų išieškojimas būtų sklandus?

Kreipiantis į teismą būtina turėti skolą pagrindžiantį dokumentą, tai gali būti su skolininku pasirašyta paslaugų teikimo, nuomos, ar kita sutartis, rašytinis susitarimas, PVM sąskaita faktūra. Jei kreditorius yra juridinis asmuo, tai įmonei būtina pateikti įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą ir įmonės įstatus.

Jei skolininkui siuntėte pretenzijas, raginimus grąžinti skolą, naudinga pateikti elektroninių susirašinėjimų kopijas, įrodymus apie siųstus laiškus ir kitus turimus reikšmingus dokumentus. Jei yra liudininkų, galinčių patvirtinti įsiskolinimą, taip pat naudinga tokius dokumentus pateikti teismui.

●       Kreipimosi į teismą būdai

Teikti pareiškimą dėl teismo įsako išdavimo yra pigesnis variantas lyginant su ieškinio teikimu. Teikiant pareiškimą dėl teismo įsako išdavimo taikomas mažesnis žyminis mokestis, už mažesnį mokestį paruošiami bylos nagrinėjimui reikalingi dokumentai, taip pat nereikalingas dalyvavimas teismo posėdyje, todėl reikalingos mažesnės išlaidos advokatui nei teikiant ieškinį. Tačiau pareiškimo teikimas dėl teismo įsako išdavimo tinkamas tik tuo atveju,  jei manote, kad skolininkas sutiks skolą grąžinti geranoriškai ir nevengs priimti procesinius dokumentus. Jei manote, kad su skolininku gali kilti problemų, tuomet iškart vertėtų teismui teikti ieškinį įprasta tvarka. Kreipiantis į teismą papildomos išlaidos gali būti reikalingos ekspertams, vertėjams ar advokatui.

●       Ar kreipiantis į teismą esu garantuotas, kad skolą atgausiu?

Rizika, kad skola nebus grąžinta išlieka tuo atveju, jei kyla ginčas dėl skolos ir teismas priims sprendimą ne jūsų naudai. Taip pat skola gali nebūti grąžinta tuo atveju, jei skolininkas neturi jokio turto, negauna oficialių pajamų ar dėl kitų priežasčių yra nemokus.

Kreipiantis dėl skolos išieškojimo į teismą, galima teikti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taikant šią priemonę skolininkui gali būti taikomi apribojimai, draudimai ir įpareigojimai, kurie apsaugos jus nuo nesąžiningo skolininko elgesio. Taip būsite tikri, kad skolininkas neperrašys turimo nekilnojamo turto kitiems asmenims, bus areštuojamos skolininko turimos piniginės lėšos ir kt. Laikinosios apsaugos priemonės skiriamos pagal kiekvieną individualią situaciją. Tačiau jei manot, kad skolininkas gali elgtis nesąžiningai skolos išieškojimo proceso metu, verta teikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Daugiau informacijos bus suteikta apsilankius https://teisineskonsultacijos.lt svetainėje.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.