Press "Enter" to skip to content

Asmenybės testai – HR įrankis organizacijų komandų potencialo atskleidimui ir stiprinimui

Vis dažniau girdime personalo specialistus kalbant apie tai, kaip svarbu pažvelgti į darbuotoją, kaip žmogų, jo individualias savybes ir kaip pastarosios gali jam padėti atlikti savo pareigas. Sėkmingų komandų lyderiai siekia sutelkti darbuotojus ne imperatyviai nustatydami darbus ir atsakomybes, tačiau diskusijos ir sąmoningumo pagrindu sudaryti sąlygas darbuotojui dirbti tai, ką jis gali geriausiai. Taigi sėkmingų komandų lyderiai supranta ir išnaudoja komandos stiprybes, bei stiprina silpnybes. Vienas iš populiariausių įrankių, leidžiančių tai atlikti, yra asmenybės testai. Šie testai ne tik suteikia įžvalgų į individualias asmenybės savybes, bet ir yra pagrindinis instrumentas stiprinant komandos dinamiką ir bendrą produktyvumą.

Personalo valdymas ir efektyvių komandų kūrimas su asmenybės testo pagalba 

Asmenybės testas dažniausiai naudojamas HR personalo atrankos procese, kandidatų pažinimui ir tinkamam atrinkimui į darbo pozicijas, visgi ši nuostata po truputį keičiasi ir personalo vadovai atranda asmenybės testų privalumus kasdieniniame darbe: komandos formavimas, karjeros planavimas, talentų paieška, organizacijos mikroklimato gerinimas, darbuotojų įsitraukimo didinimas ir pan.

Ir šis požiūris į asmenybės testo naudą bei reikalingumą pradėjo keistis dėl vis didesnės technologijų integracijos darbo vietose, didesnio duomenų ir tyrimų pasiekiamumo, išsamios analizės ir struktūrizuotų rezultatų pateikimo. Visa tai suteikia duomenimis pagrįstą ir objektyvų požiūrį į komandų bei individualių narių darbą ir tarpusavio sąveiką. Komandos stiprybė yra jos dinamikoje, skirtingas asmenines savybes turintys komandos nariai gali puikiai papildyti vienas kitą ir to rezultatas – efektyviai veikianti komanda, gebanti išnaudoti kiekvieno nario ir tuo pačiu visos komandos potencialą.

Kas yra asmenybės testas? Kas jį sudaro ir kaip jis atliekamas?

Tarp labiausiai HR srityje naudojamų asmenybės įvertinimų yra HEXACO, Big Five (didysis penketas), C. G. Jungo, M. Belbin ir H. Mintzberg teorijos. Šie testai kategorizuoja asmenis pagal įvairius asmenybinius parametrus:

  • Asmenybės faktoriai
  • Asmenybės bruožai
  • Asmenybės tipai
  • Komandiniai vaidmenys

Surinkta informacija leidžia daryti įžvalgas ir sprendimus, būtinus komandos formavimui ir vystymui. Asmenybės testo paskirtis – nuosekliai ir tiksliai užfiksuoti pagrindinius asmenybės aspektus.

Asmenybės testą rekomenduojama atlikti reguliariai bent 2 kartus per metus, ar kitu periodiškumu, priklausomai nuo suformuoto individualaus tobulėjimo plano, naudojant asmenybės testo rezultatus. Atlikto testo rezultatai yra aptariami dalyvaujant testą dariusiam darbuotojui, jo vadovui ir HR specialistui.

Asmenybės testų naudojimo privalumai

Asmenybės testų naudojimas, suprantant komandos narių asmenybės savybes, suteikia daug privalumų:

  • kiekvienas darbuotojas sužino ir supranta savo stipriąsias bei silpnąsias puses. Darbuotojas labiau pasitikimi savimi ir geriau jaučiasi. Jis gali tiek individualiai, tiek sudarant tobulėjimo planą, ugdyti trūkstamas savybes.
  • skatina geresnę komunikaciją ir supratimą komandos viduje, kadangi komandos nariai tampa labiau informuoti apie savo ir kitų narių elgesio tendencijas;
  • sąmoningas supratimas apie kiekvieno nario asmenines savybes padeda pagerinti bendradarbiavimą ir sumažinti konfliktus;
  • atpažįstant individualias stiprybes ir silpnybes, galima efektyviau paskirstyti užduotis ir sukurti efektyviai veikiančią komandą;
  • leidžia sudaryti produktyvesnę ir harmoningesnę darbo aplinką, gerinti organizacijos mikroklimatą, stiprinti organizacinę kultūrą.

Asmenybės testo naudojimo iššūkiai

Asmenybės testų nauda ir reikalingumas siekiančioje efektyviai veikti organizacijoje yra neginčijamas. Visgi reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų, kurie užtikrins, jog asmenybės testas bus naudojamas teisingai ir atneš laukiamos naudos.

Vienas dažniausiai minimų iššūkių – galimas šių testų šališkumas, kuris gali sukelti neteisingą asmens gebėjimų interpretaciją. Dėl šios priežasties, asmenybės testas negali būti naudojamas kaip vienintelis asmens vertinimo įrankis. Labai svarbu, kad personalo specialistai ir komandų vadovai etiškai naudotų šiuos testus ir laikytų juos vienu iš daugelio įrankių, suprantant asmens asmenybės savybes.

Neretai, pirmą kartą atliekant asmenybės testą, kaip ir bet kurį kitą testą, asmuo stengsis pasirodyti geriau ir atsakinėti į klausimus nurodant savybes, kurių reikia pozicijai užimti ar darbui atlikti, bet ne tai, kokias savybes jis turi šiuo metu. Žinoma, šiuolaikiniai testai ir darbuotojų vertinimo platformos turi dideles duomenų ir tyrimų bazes, kurios leidžia kiekvieną kartą sukurti skirtingus testus, su skirtingais klausimais, į kuriuos atsakymas nebūtinai bus nuspėjamas ir tokiu būdu bus galima labiau pažinti žmogaus asmenines savybes. Bet kokiu atveju, rekomenduojama testą atlikti pakartotinai po kurio laiko ir tada vertinti asmenybės testo rezultatus.

Komunikacijos stoka. Vis dar pasigirsta atvejų, kuomet testai, tame tarpe ir asmenybės testai, atliekami formaliai ir rezultatai neaptariami, bei neatliekami tolimesni su tuo susiję žingsniai. Tuomet suinteresuotumas atlikti testą bus mažas. Dar blogesnė situacija, kai atlikus testą, jo rezultatai neaptariami su asmeniu, bet atliekami pakeitimai, susiję su pareigomis, užduotimis ir pan. Tokiu atveju asmenys, atliekantys testą nebus nuoširdūs, stengsis atitikti vadovo matymą ir reikalavimus. Ir galų gale tai neduos naudos nei komandai nei organizacijai.

Asmenybės testas – efektyvios komandos vystymo strategijos dalis

Organizacijos ir HR specialistai deda didžiules pastangas, stengdamiesi pritraukti ir išlaikyti profesionalus ir specialistus. Vienas ir labiausiai veikiančių būdų tai padaryti sėkmingai – atliepti tų žmonių poreikius, įvertinti juos ir sudaryti tinkamas sąlygas atsiskleisti ir dirbti. Siekiant ilgalaikio bendradarbiavimo svarbu suderinti kiekvieno darbuotojo individualias stiprybes su organizacijos tikslais.

Personalo ir komandų vadovams rekomenduojama integruoti asmenybės testą ir kitus vertinimus į komandų vystymo strategijas. Tokiu būdu bus galima išlaisvinti visą komandų potencialą, skatinti supratimą, didinti efektyvumą ir diegti nuolatinio augimo bei tobulėjimo kultūrą.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.